Alles over lidmaatschap

Contributie per oktober 2015:

Leden
Gezinsleden *1
Septemberlid *2
M-leden
€ 45,-
€ 40,-
€ 68,-
€ 13,-

 

 


Een nieuw hoofdlid betaalt € 2,50 inschrijfgeld.

*1 U wordt als gezinslid aangemerkt als er iemand van uw gezin (woonachtig op hetzelfde adres) reeds lid is van FietsToerClub Smallingerland.
*2 Vanaf September huidig jaar en het volgende jaar.

Bij FTC Smallingerland loopt het fietsseizoen van 1 januari tot en met 31 december.

Incasso:
Met ingang van januari 2014 incasseren wij uw contributie met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Europese incasso. In de maand december schrijven we elk jaar de contributie van uw rekening af.

U herkent onze incasso aan de volgende kenmerken:
Ons incassant ID: NL71ZZZ400049330000
Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidnummer
Omschrijving: Contributie FTC Smallingerland en betreffende jaar.

Lid worden:
Klik HIER voor het aanmeldingsformulier (opent in apart venster).

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het voorgaande kalenderjaar bij :

K. Kolhek, Fossemastraat 9, 9865 CC, Opende ( penningmeester@ftcsmallingerland.nl ).

Indien geen opzegging plaatsvindt wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Fietsverzekering: (bron NTFU.nl)

NTFU-ledenpashouders hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval zijn geregeld.

Belangrijke voordelen ten opzichte van andere fietsschadeverzekeringen:
De verzekering geldt voor alle fietsen die je in je bezit hebt. De fiets waarop je rijdt is verzekerd. Ook kleding is meeverzekerd. Het is natuurlijk heel vervelend als je betrokken raakt bij een ongeval. Dan is het prettig als je weet wat je moet doen, zodat je het verzekeringsgedeelte zo spoedig mogelijk kunt afhandelen.

Als lid van de NTFU heb je direct en gratis toegang tot mijnNTFU. (www.mijnftu.nl)
Log aan de rechterzijde in met je 6-cijferige Lidnummer (vermeld op je NTFU ledenpas) en je wachtwoord. Als je voor de eerste keer inlogt, vraag dan op deze pagina je wachtwoord aan.

Snel en eenvoudig fietsschade melden:
De NTFU heeft, in samenwerking met haar verzekeringspartner Meijers, een nieuwe methode ontwikkeld om schadeclaims voor de NTFU fietsschadeverzekering af te handelen. Het nieuwe digitale schadeformulier op mijnNTFU.nl is gebruikersvriendelijk en werkt sneller dan de papieren variant. Log in en ga naar de pagina 'Schade melden'