200 leden

In slechts een klein aantal jaren is onze club gegroeid naar 200 leden. Op 24 april 2012 werd Jacob de Wilde uit Drachten als 200-ste lid bij de NTFU aangemeld. Dat is een mijlpaal voor onze club om even bij stil te staan. Op 5 juni jl. werd door onze voorzitter Jan Erkelens de lidmaatschapkaart en een bloemetje aan Jacob uitgereikt. Wij hopen dat hij veel plezier van dit lidmaatschap zal hebben.

200 leden